Oferta

Oferta

usługi jakie świadczymy

Dysponujemy szerokim zakresem usług takich jak:

- doradztwo związane z wyborem terenów pod planowane inwestycje
- przygotowanie koncepcji programowo przestrzennych inwestycji
- oceny oddziaływań, opinie techniczne oraz audyty
- sporządzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- kosztorysowanie inwestycji, wyceny kosztów inwestycji, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienia kosztów
- przygotowanie specyfikacji i materiałów przetargowych oraz prowadzenie przetargów na potrzeby realizacji inwestycji
- nadzory autorskie
- nadzory inwestorskie

Sporządzanie dokumentacji technicznych wielobranżowych we wszystkich fazach projektowania:

- projektów urbanistycznych
- projektów architektonicznych
- projektów zieleni
- projektów konstrukcji
- projektów instalacji i sieci elektroenergetycznych
- projektów instalacji i sieci sanitarnych w tym wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowych i wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
- projektów instalacji i sieci grzewczych
- projektów dróg, parkingów i chodników
- projektów ukształtowania terenu

Firma w liczbach

statystyki naszych działań

30

Ilość osób w naszym zespole

1958

Data założenia

578

Zadowolonych Klientów

2178

Wykonanych projektów